komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Zakládání a údržba zeleně

Zakládání zeleně v nejužším smyslu zpravidla znamená výsadbu rostlin a zřizování trávníků. V našem případě to je především zakládání veřejné zeleně, soukromých zahrad, ozeleňování firemních ploch, ale i zakládání biokoridorů a dalších prvků ÚSES.

Údržba zeleně spočívá v udržování travnatých ploch, keřových skupin, stromů a trvalkových záhonů. Jedná se zejména o průklesty stromů a keřů, ošetření poškozených nebo napadených dřevin, sečení, hnojení, provzdušňování a specielní ošetření travnatých ploch, kácení dřevin a následné výsadby včetně povýsadbové péče – zálivka, přihnojování, pletí. 

Realizace zakládání a údržby zeleně