komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Kestřany - obnova zámecké zahrady

Od roku 2008 jsme ve spolupráci s ing. Škodovou připravovali projekt "Sadové úpravy v obci Kestřany - Zámecká zahrada a intravilán obce". Vlastní realizace proběhla na podzim roku 2011. V rámci obnovy zámecké zahrady byly odstraněny nevhodné dřeviny, provedeny terénní úpravy a bylo vysázeno 51 alejových stromů a více než 2100 keřů. Tento projekt byl spolufinancován EU - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí.