komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Rizikové kácení

Kácení stromů je definitivní a nevratný zásah. Jde o likvidační řez, jehož cílem je odstranění stromů kvůli nízké provozní bezpečnosti, dále z důvodů pěstebních, kompozičních, fytopatologických atd. 

Jde často o zásah technologicky značně náročný a drahý, zejména proto, že stromy nejde porazit ze země najednou v celých délkách. V takovýchto případech mluvíme o rizikovém kácení a je nutné postupovat po částech od vrcholu k patě kmene za použití vysokozdvižných plošin, jeřábů nebo s využitím stromolezeckých technik.  

Realizace rizikového kácení