komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Služby v lesnictví

Naše firma poskytuje služby jak pro drobné vlastníky lesa, tak i pro velké lesní společnosti včetně LČR, s.p. Hlavní důraz klademe na pěstební činnost, především pak na zakládání a obnovu lesních porostů, zalesňování zemědělských půd, stavbu oplocenek, ochranu mladých lesních kultur (proti buřeni, hmyzu) a na výchovu mladých lesních porostů. Provádíme také těžbu a přibližování dřeva, výkup dřevní hmoty, poskytujeme poradenskou činnost a zajišťujeme odbornou správu lesů (jsme držitelé licence OLH).

Realizace služeb v lesnictví