komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Komplexní péče o zeleň

Firma ARBORES CZ s.r.o. vznikla v roce 2004 sloučením dvou do té doby samostatných podnikatelských subjektů. Společnost se zabývá komplexní péčí o zeleň a poskytováním služeb v lesnictví, včetně poradenství a projekční činnosti. Soustředíme se především na realizace a údržbu sadových a krajinářských úprav, arboristiku, rizikové kácení a vypracováním dendrologických průzkumů či posuzováním zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů v intravilánu měst a obcí i ve volné krajině.

Působíme převážně v regionu jižních Čech, kde jsme zrealizovali řadu velkých i menších projektů pro městské a obecní úřady, firmy i majitele soukromých zahrad. Poskytováním služeb v lesnictví pokračujeme v úspěšné spolupráci nejen s drobnými vlastníky lesa, ale i s velkými lesními společnostmi jako jsou LČR, s.p.  a Správa Lobkowiczkého majetku. Standardem naší práce je vždy vysoká kvalita, o čemž svědčí spokojenost naších zákazníků a opakované využívání našich služeb.

Nedílnou součástí naší práce je sebevzdělávání. Po dokončení inženýrských studií na Lesnické fakultě ČZU v Praze (1998) jsme získávali pracovní zkušenosti nejenom v ČR, ale i Finsku, Švédsku a USA. Doktorským studiem na Zahradnické fakultě v Lednici v letech 2003 - 2006, pod vedením školitele doc. Ing. Milana Rajnocha, CSc. z Ústavu biotechniky zeleně a úspěšným dokončením profesního vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň v letech 2006-2008 pod záštitou Agronomické fakulty MENDELU v Brně a Českého svazu greenkeeperů, pokračujeme v trendu profesního růstu.

Firma je pojištěna proti způsobené škodě a je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12139.