komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

České Budějovice - sadové úpravy stavby Úpravna vody

V roce 2008 jsme zakládali firemní zeleň v areálu Úpravny vody v Českých Budějovicích. V rámci sadových úprav byla provedena modelace terénu, založeno 3000 m2 trávníku a vysázeno 15 alejových stromů a 130 keřů.