komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Poradenství a projekční činnost

Odborně a efektivně Vám poradíme přímo v terénu nebo zajistíme dendrologické průzkumy v oblasti oceňování trvalé zeleně v intravilánu obce či města a ve volné krajině.

Oceňování probíhá jak z hlediska sadovnické hodnoty jako takové, tak i z hlediska tzv. vynaložených nákladů. Dále je často předmětem posouzení též poškození dřeviny a její hodnoty vnějšími antropogenními zásahy (nevhodný řez, zásahy do kořenového systému, neoprávněné kácení, chemické či mechanické narušení ochranné zóny stromu atd.). V neposlední řadě je to však i posouzení míry provozní bezpečnosti stromu vůči okolním pozemkům, stavbám a podobně.
Provádíme poradenství v oblasti dotačních titulů v péči o zeleň a získávání dotací ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, ale i dotačních titulů z EU.
Vypracujeme projekty údržby a rekonstrukcí již existujících prvků zeleně ve volné krajině i v intravilánech měst a obcí. Zajišťujeme projekci sadových a krajinářských úprav, návrhy zahrad, parků, veřejné a firemní zeleně atd.
Mezi naše úspěšně realizace, námi projektované a finančně podpořené z výše uvedených dotačních prostředků patří zejména akce v Radomyšli, Drhovli, Hlubyni, Štěticích, Borovanech aj.