komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Zalesnění zemědělských půd

Od roku 2003 provádíme projektování a zalesňování zemědělských a lesních půd. Do současnosti jsme zalesnili více jak 35 ha zemědělských půd, což představuje zhruba 300 tis. sazenic. Mezi naše nejvýznamější zakázky patří zalesnění pro Lesy města Písku s.r.o. - lokalita Oldřichov, obec Kluky, obec Hlubyně, obec Přílepov, soukromí vlastníci v Klisinci, Klukách a další. Kromě zalesnění zajišťujeme také stavbu oplocení a následnou péči o kultury.