komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Služby pro vlastníky lesa

Zajišťujeme veškeré služby pro vlastníky lesa. Jsme držiteli licence OLH a osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Provádíme zalesňování, ochranu lesních kultur ( ožínání, chemická ochrana, stavba oplocenek ...), výchovu lesních porostů (prořezávky, probírky), těžbu dřeva a prodej dřevní hmoty. Mezi naše významné partnery patří např. Lesy České republiky s.p., Správy Lobkowiczského majetku a Lesů města Písku s.r.o.