komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Štětice - liniové výsadby v katastru obce

V roce 2008 jsme provedli liniovou výsadbu ve Štěticích - cesta k Míchovu. V nově založené aleji o celkové délce 1 km bylo vysázeno 85 keřů a 104 stromů. Projekt byl podpořen v rámci Programu péče o krajinu.