komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Ražice - výsadba zeleně v obci a jejím okolí

Od roku 2004  se podílíme na zákládání a údržbě zeleně v k.ú. Ražice. V obci byla provedena výsadba vzrostlých stromů v prostoru návsi, dále došlo k ozelenění nově vzniklé parkovací plochy a k rekonstrukci zeleně v areálu přírodního amfiteátru. V okolí obce byly nově založeny 3 aleje o celkové délce 2 km. V těchto alejích bylo vysázeno 200 stromů a 150 keřů. Založení alejí bylo podpořeno dotací z Programu péče o krajinu.