komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Hlubyně - liniové výsadby v katastru obce

V roce 2007 jsme naprojektovali a realizovali akci "Liniové výsadby v katastru obce Hlubyně. V rámci projektu byly založeny nové aleje v celkové délce přesahujíci 2 km. Při výsadbách bylo použito 185 stromů a 160 keřů. Projekt byl podpořen dotací z grantového programu Středočeského kraje.