komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Pracejovice - rekonstrukce lipové aleje

V září 2012 jsme v lipové aleji vedoucí k fotbalovému hřišti ošetřili řezem 51 stromů a 6 stromů jsme pokáceli v rámci projektu " Rekonstrukce  lipové aleje v obci Pracejovice". Následně bylo přidáno 11 ks pružných vazeb a byla provedena rekonstrukce cesty (viz foto).