komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Novinky

COLAS CZ - výsadba stromů

11/2020 - 

Pro stavební firmu COLAS CZ, a.s. jsme v rámci náhradních výsadeb vysázeli v katastru obce Sedlec 25 ks olší lepkavých (ok  8-10 cm) a 25 ks dubů letních (ok 8 - 10 cm).

Město Vodňany - výsadba stromů ve Křtěticích

10/2020 - 

Pro město Vodňany jsme na přelomu října a listopadu zrealizovali akci " Liniová výsadba kolem polní cesty u obce Křtětice".  Nově jsme vysázeli 78 ks dřevin ve velikostech ok 10-12cm. Šlo o jabloně, hrušně, jeřáby, javory, lípy a duby.

Město Bavorov - výsadba alejových stromů

10/2020 - 

Pro město Bavorov jsme během září připravili dendrologický posudek pro lokalitu u koupaliště a v následujícím měsíci říjnu jsme vysázeli 17 ks líp srdčitých "Rancho" (ok 14-16 cm).

Město Mirovice - realizace sadových úprav ve školce v Mirovicích

08/2020 - 

Během jara a léta 2020 jsme realizovali sadové úpravy v nové mateřské školce v Mirovicích. Zakládali jsme trávník, pokládali travní koberce, sázeli keře a stromy (25 ks) a nakonec jsme spolu s firmou Hřiště pod květinou instalovali herní prvky v dětském hřišti.

Povodí Vltavy, s.p. - kemp Radava

06/2020 - 

V květnu a červnu 2020 jsme se podíleli na likvidaci 160 ks suchých rizikových stromů v kempu Radava u Orlické přehrady.

Revitalizace sadu v Oseku u Radomyšle

03/2020 - 

Během jara 2020 jsme revitalizovali ovocný sad v Oseku u Radomyšle pro soukromého klienta. Šlo o posekání trávníku, odstranění plevelných dřevín, zdravotní řezy na stávajících stromech  a výsadbu 26 ks nových ovocných dřevin.

VULHM, v.v.i. - zajišťování taxačních veličin

08/2019 - 

Během léta a podzimu 2019 jsme pro Výzkumný ústav lesního a vodního hospodářství a myslivosti zajišťovali taxační veličiny na 8 lokalitách v Jihočeském a Středočeském kraji.

Město Mirotice - realizace projektu

07/2019 - 

V průběhu léta jsme dokončili realizaci projektu "Nákup zeleně, výsadba a pořízení laviček Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek".

Čepřovice - realizace díla

05/2019 - 

Během jara 2019 jsme zrealizovali projekt "Vybudování dětského hřiště a úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Čepřovice". Na začátku realizačních prací došlo k demolici starého plotu, ke kácení, odstranění pařezů, následně byly provedeny udržovací  řezy na ovocných stromech, byla provedena modelace terénu, byly nainstalovány hrací prvky na dětském hřišti, byl vystavěn nový plot a a vyvýšené záhony a vysázeny keře a stromy.

Povodí Vltavy -údržba břehových porostů

03/2019 - 

V březnu 2019 jsme pro Povodí Vltavy, s.p. prováděli údržbu březových porostů na Otavě v Sušici. Šlo o redukční řezy na topolech. Dále jsme v průběhu roku káceli rizikové, většinou suché a nakloněné BO, MD a DB v prostorech mezi karavany v areálu kempu Radava.

Město Písek - odstranění škod na Lesním hřbitově

02/2019 - 

Během zimy a jara 2019 jsme se podíleli na odstranění polomů na Lesním hřbitově v Písku. Dále jsme pokračovali ve zpracování kůrovcové kalamity, kde jsme na 3 fáze vytěžili přes 210 m3 většinou ve 2 m a 4 m sortimentech.

SÚS Jihočeského kraje - rizikové kácení

01/2019 - 

V době doporučeného času pro kácení stromů, v době tzv. vegetačního klidu jsme pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje provedli rizikové kácení v lokalitách Laziště, Božetice a Ostrovec.

Město Písek - zpracování kůrovcové kalamity na Lesním hřbitově

11/2018 - 

Během podzimu 2018 jsme bezeškodně vytěžili 105 m3 napadeného kůrovcového dřeva v prostorech Lesního hřbitova v Písku. A protože jde na dané lokalitě o opakovaný zásah, je na určitých místech práce velmi komplikovaná, protože chybí stromy na instalaci kotvících lanových systémů.

Drahonice - realizace díla

09/2018 - 

Realizací projektu "Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Drahonice" jsme se zabývali s přestávkami půl roku. Nejdříve jsme vykáceli 32 stromů, odstranili pařezy, pomocí řezů jsme ošetřily 23 stromů, nainstalovali jsme 4 pružné vazby a vysázeli 173 keřů a 32 alejových stromů ve velikosti 14-16 cm ok.

Čepřovice - realizace díla

04/2018 - 

Během jara a léta 2018 jsme realizovali dílo "Revitalizace zeleně ve správním obvodu obce Čepřovice". Projekt zahrnoval kácení 25 stromů, frézování pařezů, výchovné, zdravotní a redukční řezy stromů - 41 ks, výsadbu 307 keřů, výstavbu kamenné zídky a založení trávníkové plochy.

SÚS Jihočeského kraje - rizikové kácení

01/2018 - 

Během ledna a února 2018 jsme bezpečně vyřešili problém rizikových stromů pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje v lokalitách Olešná, Chřešťovice a Červený Újezdec.

03/2013 - rizikové kácení bříz v obci Drahenice.

02/2013 - pro několik obcí připravuje projekty z Programu péče o krajinu (PPK).

11/2012 - aktuálně realizujeme projekt "Revitalizace zeleně v obci Nerestce". V současnosti také připravujeme projekty do 42. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

10/2012 - poslední vysázenou lípou byla ukončena závěrečná fáze projektu " Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Celkem bylo ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" vysázeno 128 alejových stromů s balem. Kontrolní den byl ve spolupráci s AOPK v Českých Budějovicích a SFŽP v Praze naplánován na 15.11.2012.

10/2012 - byla ukončena akce "Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice". Bylo ošetřeno 51 ks stromů, instalováno 11 ks pružných vazeb a bylo pokáceno 6 stromů. Následně byla provedena rekonstrukce cesty dle zadávající dokumentace.

09/2012 - přípravujeme se na akci " Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice", kterou jsme vyhráli ve VŘ minulý měsíc. Zakázka je rozdělena na vlastní ošetření lipové aleje a na rekonstrukci tělesa cesty.

24.-26.8.2012 - naše firma se prezentovala na 41. Dnu Otevřených Dveří v Zahradnictví Trávníček v Milevsku.

06-07/2012 - v těchto měsících jsme v další fázi projektu prořezali alej vedoucí z Humňan k Humňanskému rybníku. Bylo ošetřeno více než 120 stromů s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku.

04/2012 - proběhla 2. etapa výsadeb v obci Kestřany. Bylo vysazeno 39 alejových stromů a cca 200 keřů.

02-03/2012 - zahájení závěrečné fáze projektu "Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Provedli jsme pokácení 30 stromů ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku. Více najdete v sekci Péče o vzrostlou stromovou zeleň.

12/2011 - kontrolou ze SFŽP a AOPK jsme oficiálně ukončili projekt "Sadové úpravy v obci Kestřany - Zámecká zahrada a intravilán obce". Více najdete v sekci Zakládání a údržba zeleně.