komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Novinky

Město Vodňany - Revitalizace Zeyerových sadů ve Vodňanech

11/2017 - 

Od června do prosince 2017 jsme realizovali projekt "Revitalizace Zeyerových sadů ve Vodňanech". Během sadových úprav jsme pokáceli 16 stromů, 19 ks alejových stromů a 568 keřů jsme vysázeli a řezem jsme ošetřili 82 stromů. Akce byla podpořena dotací z OPŽP.

Nemocnice Písek - revitalizace zeleně v areálu nemocnice

07/2017 - 

Od března do července 2017 jsme realizovali akci "Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Písek, a.s." Během akce jsme pokáceli 102 stromů, vysázeli131 stromů a řezem jsme celkem ošetřili 204 ks stromů. Akce byla podpořena z fondu OPŽP.

Horosedly - údržba zeleně

11/2016 - 

V průběhu října a listopadu jsme provedli údržbu zeleně v katastru obce Horosedly (1400 alejových stromů). Při té příležitosti jsme provedli výchovný řez na 125 stromech, vyměnili 375 kůlů, vysadili 50 nových alejových stromů a doplnili do stávajících výsadeb 130 keřů.

VULHM - zaměřování zkusných ploch

08/2016 - 

Pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. jsme provedli zaměřování a rozčleňování výzkumných ploch na 12 lokalitách v regionu jižních Čech.

Památné lípy 2016

06/2016 - 

Během června jsme ošetřili 3 památné lípy. Pro obec Přední Zborovice jsme provedli redukční řezy na 2 PS včetně instalace 1 ks pružné vazby. Taktéž pro pana Chouru z Předmíře jsme ošetřili památnou lípu redukčním řezem s instalací pevné podkladnicové vazby. Obé za podpory dotačních titulů.

Mirotice - frézování pařezů

05/2016 - 

Pro město Mirotice a ZŠ Mikoláše Alše a MŠ Mirotice jsme během května a června 2016 vyfrézovali několik desítek pařezů - areál ZŠ a okolí rybníku Lahotka.

Písek - kácení a arboristika na Lesním hřbitově

12/2015 - 

Během prosince 2015 jsme likvidovali stromy v havariním stavu a stromy napadené kůrovcem na Lesním hřbitově v Písku.  Cca 80 stromů bylo pokáceno za použití různých technologií. Nejčastější technologií byla metoda práce z lana, kdy byl arborista za použití lanových systémů schopen spustit do volných míst mezi hroby 4m výřezy.

ČZ a.s. Strakonice - výsadba alejových stromů

11/2015 - 

V rámci náhradních výsadeb za pokácené stromy v areálu firmy ČZ a.s. Strakonice jsme vysázeli 55 ks alejových stromů. Z toho 30 listnatých stromů o obvodu kmínku 14-16 cm a 25 ks jehličnatých stromů o velikosti 150 cm+.

Albrechtice nad Vltavou - realizace dětského hřiště v přírodním stylu

10/2015 - 

Dílo "Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ v Albrechticích nad Vltavou" jsme zrealizovali během září a října 2015. Sadové úpravy spočívaly v modelaci terénu, založení  trávníku, výsadbou keřů a stromů. Dále jsme nainstalovali jednotlivé herní prvky s výsadbou vrbových plůtků tunelů a tee pee. Celé školní zahradě byl nakonec vyměměn starý plot za nový. To vše s podporou Operačního fondu životního prostředí.

Obec Čimelice - frézování pařezů

06/2015 - 

Během července 2015 jsme v intravilánu obce Čimelice vyfrézovali 55 ks pařezů. Akci jsme zrealizovali pomocí osvědčených pařezových fréz Vermeer SC 130 a Vermeer SC 292.

Týn nad Vltavou - městský hřbitov

01/2015 - 

Na akci "Ošetření a dosadby významných skupin stromů ve městě Týn nad Vltavou - městský hřbitov" jsme pokáceli 5 stromů, jejich pařezy jsme odfrézovali, zdravotním řezem ošetřili 13 stromů, redukčním řezem ošetřili dalších 60 stromů a do korun bylo nainstalováno 118 ks vazeb. Pořezanou dřevní hmotu jsme zmanipulovali a připravili k seštěpkování. Tato akce byla podpořena dotací z OPŽP. Dílo bylo předáno v březnu 2015 .

Revitalizace zahrady 12. Mateřské školy v Písku

11/2014 - 

V průběhu listopadu a prosince jsme realizovali zakázku "Revitalizace zahrady 12. Mateřské školy" v Písku. Provedli jsme pokácení 26 stromů včetně odfrézování pařezů, vysadili jsme 234 keřů a 36 ks alejových stromů o velikosti 14-16 ZB. Založili jsme 1500 m2 trávníku parkového výsevem. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Krajina Písecka - obnova sídelní zeleně v Dobevi

10/2014 - 

Během října a listopadu jsme realizovali zakázku "Krajina Písecka - obnova sídelní zeleně". Součástí zakázky bylo založení trávníku na ploše 2 400 m2, výsadba 547 ks keřů a 20 alejových stromů v lokalitě Dobev - za školou. Jednalo se o další etapu z projektu, který byl podpořen dotací z Operačního fondu Životního porostředí (OPŽP).

Revitalizace aleje podél cesty - Drahenice

09/2014 - 

Akci "Revitalizace aleje podél cesty - Drahenice" jsme prováděli během října a listopadu 2014. Bylo pokáceno 6 stromů, ošetřeno řezem 58 stromů a byla nainstalována 1 pružná vazba. Následně poté byla alej doplněna o 21 ks lípy srdčité ve velikosti 12-14 ZB. Akce byla podpořena dotací ze Středočeského fondu Životního prostředí a zemědělství pro rok 2014.

03/2013 - rizikové kácení bříz v obci Drahenice.

02/2013 - pro několik obcí připravuje projekty z Programu péče o krajinu (PPK).

11/2012 - aktuálně realizujeme projekt "Revitalizace zeleně v obci Nerestce". V současnosti také připravujeme projekty do 42. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

10/2012 - poslední vysázenou lípou byla ukončena závěrečná fáze projektu " Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Celkem bylo ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" vysázeno 128 alejových stromů s balem. Kontrolní den byl ve spolupráci s AOPK v Českých Budějovicích a SFŽP v Praze naplánován na 15.11.2012.

10/2012 - byla ukončena akce "Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice". Bylo ošetřeno 51 ks stromů, instalováno 11 ks pružných vazeb a bylo pokáceno 6 stromů. Následně byla provedena rekonstrukce cesty dle zadávající dokumentace.

09/2012 - přípravujeme se na akci " Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice", kterou jsme vyhráli ve VŘ minulý měsíc. Zakázka je rozdělena na vlastní ošetření lipové aleje a na rekonstrukci tělesa cesty.

24.-26.8.2012 - naše firma se prezentovala na 41. Dnu Otevřených Dveří v Zahradnictví Trávníček v Milevsku.

06-07/2012 - v těchto měsících jsme v další fázi projektu prořezali alej vedoucí z Humňan k Humňanskému rybníku. Bylo ošetřeno více než 120 stromů s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku.

04/2012 - proběhla 2. etapa výsadeb v obci Kestřany. Bylo vysazeno 39 alejových stromů a cca 200 keřů.

02-03/2012 - zahájení závěrečné fáze projektu "Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Provedli jsme pokácení 30 stromů ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku. Více najdete v sekci Péče o vzrostlou stromovou zeleň.

12/2011 - kontrolou ze SFŽP a AOPK jsme oficiálně ukončili projekt "Sadové úpravy v obci Kestřany - Zámecká zahrada a intravilán obce". Více najdete v sekci Zakládání a údržba zeleně.