komplexní péče o zeleň,
  služby v lesnictví ...

Novinky

Volenice - regenerace sídelní zeleně

11/2022 - 

během podzimu 2022 jsme realizovali dílo "Regenerace sídelní zeleně Volenice". Ve Volenicích a v Bubovicích jsme založili živé ploty, trvalkové a keřové záhony. Akce byla spolufinancována z OPŽP.

KOČÍ, a.s. - pokládka trávníkových koberců

09/2022 - 

opět jsme v rámci píseckého developerského projektu firmy Kočí, a.s. - "Terasy k Lipám" položili přes 1000 m2 trávníkových koberců s následnou výsadbou thují a buxusů.

Týn nad Vltavou - zahrada

06/2022 - 

na jaře a v létě 2022 jsme se spolupodíleli s firmou Hřiště pod Květinou na realizaci akce "Úprava zahrady MŠ Dewetterova". Vysázeli jsme stromy, založili trávníky a štěrkové záhony včetně úpravy terénu. V kombinaci s akátovými prvky dětských hřišť vznikla opravdu neotřelá a originální zahrada, jejíž chloubou jsou určitě vodní prvky!

CASTA, a.s. - regenerace firemní zeleně

04/2022 - 

během roku 2022 jsme pro stavební firmu CASTA, a.s. vykáceli stromy v jejím areálu, vyfrézovali pařezy, přípravili plochy pro vysetí květnaté louky, založili záhony pro trvalky a osázeli keře a stromy.

KOČÍ, a.s. - pokládka trávníkových koberců

04/2021 - 

Terasy K Lipám jsou developerský projekt firmy Kočí, a.s. V rámci této akce jsme okolo nově postavených dvoudomů položili přes 1000 m2 trávníkových koberců a zasadili stovky keřů.

České dráhy, a.s. - arboristika

01/2021 - 

během celého roku 2021 jsme pro České dráhy, a.s. provedli ošetření a kácení stromů na ŽST Tábor, Blovice, Ražice, Veselí nad Lužnicí, Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov.

COLAS CZ - výsadba stromů

11/2020 - 

Pro stavební firmu COLAS CZ, a.s. jsme v rámci náhradních výsadeb vysázeli v katastru obce Sedlec 25 ks olší lepkavých (ok  8-10 cm) a 25 ks dubů letních (ok 8 - 10 cm).

Město Vodňany - výsadba stromů ve Křtěticích

10/2020 - 

Pro město Vodňany jsme na přelomu října a listopadu zrealizovali akci " Liniová výsadba kolem polní cesty u obce Křtětice".  Nově jsme vysázeli 78 ks dřevin ve velikostech ok 10-12cm. Šlo o jabloně, hrušně, jeřáby, javory, lípy a duby.

Město Bavorov - výsadba alejových stromů

10/2020 - 

Pro město Bavorov jsme během září připravili dendrologický posudek pro lokalitu u koupaliště a v následujícím měsíci říjnu jsme vysázeli 17 ks líp srdčitých "Rancho" (ok 14-16 cm).

Město Mirovice - realizace sadových úprav ve školce v Mirovicích

08/2020 - 

Během jara a léta 2020 jsme realizovali sadové úpravy v nové mateřské školce v Mirovicích. Zakládali jsme trávník, pokládali travní koberce, sázeli keře a stromy (25 ks) a nakonec jsme spolu s firmou Hřiště pod květinou instalovali herní prvky v dětském hřišti.

Povodí Vltavy, s.p. - kemp Radava

06/2020 - 

V květnu a červnu 2020 jsme se podíleli na likvidaci 160 ks suchých rizikových stromů v kempu Radava u Orlické přehrady.

Revitalizace sadu v Oseku u Radomyšle

03/2020 - 

Během jara 2020 jsme revitalizovali ovocný sad v Oseku u Radomyšle pro soukromého klienta. Šlo o posekání trávníku, odstranění plevelných dřevín, zdravotní řezy na stávajících stromech  a výsadbu 26 ks nových ovocných dřevin.

VULHM, v.v.i. - zajišťování taxačních veličin

08/2019 - 

Během léta a podzimu 2019 jsme pro Výzkumný ústav lesního a vodního hospodářství a myslivosti zajišťovali taxační veličiny na 8 lokalitách v Jihočeském a Středočeském kraji.

Město Mirotice - realizace projektu

07/2019 - 

V průběhu léta jsme dokončili realizaci projektu "Nákup zeleně, výsadba a pořízení laviček Základní škola Mikoláše Alše a Mateřská škola Mirotice, okres Písek".

Čepřovice - realizace díla

05/2019 - 

Během jara 2019 jsme zrealizovali projekt "Vybudování dětského hřiště a úprava zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Čepřovice". Na začátku realizačních prací došlo k demolici starého plotu, ke kácení, odstranění pařezů, následně byly provedeny udržovací  řezy na ovocných stromech, byla provedena modelace terénu, byly nainstalovány hrací prvky na dětském hřišti, byl vystavěn nový plot a a vyvýšené záhony a vysázeny keře a stromy.

Povodí Vltavy -údržba břehových porostů

03/2019 - 

V březnu 2019 jsme pro Povodí Vltavy, s.p. prováděli údržbu březových porostů na Otavě v Sušici. Šlo o redukční řezy na topolech. Dále jsme v průběhu roku káceli rizikové, většinou suché a nakloněné BO, MD a DB v prostorech mezi karavany v areálu kempu Radava.

03/2013 - rizikové kácení bříz v obci Drahenice.

02/2013 - pro několik obcí připravuje projekty z Programu péče o krajinu (PPK).

11/2012 - aktuálně realizujeme projekt "Revitalizace zeleně v obci Nerestce". V současnosti také připravujeme projekty do 42. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP.

10/2012 - poslední vysázenou lípou byla ukončena závěrečná fáze projektu " Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Celkem bylo ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" vysázeno 128 alejových stromů s balem. Kontrolní den byl ve spolupráci s AOPK v Českých Budějovicích a SFŽP v Praze naplánován na 15.11.2012.

10/2012 - byla ukončena akce "Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice". Bylo ošetřeno 51 ks stromů, instalováno 11 ks pružných vazeb a bylo pokáceno 6 stromů. Následně byla provedena rekonstrukce cesty dle zadávající dokumentace.

09/2012 - přípravujeme se na akci " Rekonstrukce lipové aleje v obci Pracejovice", kterou jsme vyhráli ve VŘ minulý měsíc. Zakázka je rozdělena na vlastní ošetření lipové aleje a na rekonstrukci tělesa cesty.

24.-26.8.2012 - naše firma se prezentovala na 41. Dnu Otevřených Dveří v Zahradnictví Trávníček v Milevsku.

06-07/2012 - v těchto měsících jsme v další fázi projektu prořezali alej vedoucí z Humňan k Humňanskému rybníku. Bylo ošetřeno více než 120 stromů s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku.

04/2012 - proběhla 2. etapa výsadeb v obci Kestřany. Bylo vysazeno 39 alejových stromů a cca 200 keřů.

02-03/2012 - zahájení závěrečné fáze projektu "Alej kolem cesty mezi koňmi v Humňanech". Provedli jsme pokácení 30 stromů ve "Stromořadí kolem polní cesty od Humňanského rybníka do Humňan" s následným úklidem a rozdrcením dřevního materiálu na štěpku. Více najdete v sekci Péče o vzrostlou stromovou zeleň.

12/2011 - kontrolou ze SFŽP a AOPK jsme oficiálně ukončili projekt "Sadové úpravy v obci Kestřany - Zámecká zahrada a intravilán obce". Více najdete v sekci Zakládání a údržba zeleně.